José Sampayo

José Sampayo -profesor,doktor

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Complutense w Madrycie w 1994 roku. Pracował jako stażysta w Katedrze Chirurgii Dużych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, gdzie od 1991 roku zajmował się rozwojem endoskopii weterynaryjnej. W latach 1995-1998 był rezydentem Wydziału Chorób Wewnętrznych tego Wydziału, w 2000 roku założył CEC (Centrum Endoskopii Morza Kantabryjskiego- ośrodek referencyjny w zakresie zastosowania technik endoskopowych w procedurach diagnostycznych i terapeutycznych wszystkich zwierząt).
Specjalizuje się w opracowywaniu i stosowaniu zaawansowanych technik obrazowania diagnostycznego (endoskopia), chirurgii małoinwazyjnej (endochirurgia) oraz zastosowaniu fal uderzeniowych u różnych gatunków ssaków.
Regularnie uczestniczy w kursach szkoleniowych z zakresu gastroenterologii, urologii i pediatrii w Szwajcarii i Hiszpanii Obecnie jest profesorem anatomii i wykładowcą praktyk chirurgicznych w Szpitalu Weterynaryjnym Uniwersytetu Complutense w Madrycie, konsultantem VIVE (Walencjańska Fundacja Badań Weterynaryjnych,a także członekiem grupy Specjalistów Endoskopii Hiszpańskiego Stowarzyszenia Weterynarii Małych Zwierząt (AVEPA).
Zajmuje stanowisko Dyrektora Działu Endoskopii i Endochirurgii firmy weterynaryjnej Tiarte rozwijającej swoją pracę w całej Europie.