PABLO GOMEZ OCHOA

Profesor zwyczajny na Uniwersytecie w Saragossie., doktor habilitowany-pionier ultrasonografii i pierwszy na świecie w leczeniu raka za pomocą częstotliwości radiowej u zwierząt.Jest jednym z najwybitniejszych znawców ultrasonografii i diagnostyki obrazowej na Świecie.

Autor książki z rozszerzoną rzeczywistością w weterynarii pt „3D Cardiology in Small Animals” przetłumaczoną na siedem języków- książka ta z powodzeniem łączy diagnostykę, a zwłaszcza badanie, takie jak echokardiografia ze zrozumieniem patofizjologii.

Jest współzałożycielem projektu zdalnej diagnostyki w służbie lekarzy weterynarii „Vetocloc”
Studia weterynaryjne ukończył w 2000 roku na Uniwersytecie w Saragossie .Podczas swojej pracy doktorskiej (2004) zsekwencjonował psią prolaktynę oraz wynalazł i opisał zastosowanie domperidonu w leczeniu i profilaktyce leiszmaniozy psów, co przyniosło mu krajową nagrodę naukową i międzynarodową nagrodę 3M za znaczące postępy w medycynie.
Opublikował mnóstwo artykułów w międzynarodowych czasopismach specjalistycznych, a także opracował tematy dydaktyczne do ​​rozpowszechniania i komunikacji na kongresach krajowych i międzynarodowych.
Systematycznie bierze udział jako wykładowca na weterynaryjnych kongresach krajowych i międzynarodowych.
W dziedzinie ultrasonografii zapraszany jest również jako konsultant przez szpitale medycyny ogólnej na całym świecie.
W 2006 roku był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Stanowym Ohio i Kansas.
W 2010 roku był profesorem wizytującym w oddziale kardiologicznym Ohio State University oraz na Universita di Sassari we Włoszech.
W tej dziedzinie dokonał znacznych postępów w opracowaniu testu kontrastowego do diagnostyki przecieków wrotno-systemowych oraz zastosowaniu półilościowych wskaźników Dopplera w węzłach chłonnych jamy brzusznej.
Był prelegentem na ponad 100 krajowych i międzynarodowych kursach i konferencjach